Ihr Partner für Filtration und Anlagenbau

Firma

Firma ZIND Verfahrenstechnik (technika postupu) pracuje už více než 8 let úspěšně na trhu pro filtrovací techniku. Naše dvacetiletá skušenost v oboru filtrovací techniky je zarukou pro naše široké, fundované, odborně technické vědomosti a pro vysoké povědomí pro kvalitu. čěřťůž

Klíčový obor působení ZIND Verfahrenstechnik je odloučení pevných látek z kapalin a plynú v trhovem segmentu biotechniky, farmaceutickýho průmyslu, polovodičcú a úpravy vody.

Náš tým poskytuje řešení pro specifické aplikace naších zákazníku s širokou a inovativní paletou produktú, která se stále přizpůsobuje výzvám trhu novýma vývojema.

Naše technicky kompetentní pracovníci nejenom vylepšují stávajicí zařízení , nýbrž též doprovázejí naše zákazníky v rámci strategie plného servisu od začatku plánovací fáze až po konečnou instalaci a zahájení provozu zařízení

 
• Impressum   • Datenschutz